W dniach od 3 kwietnia do 5 kwietnia uczniowie naszej Szkoły uczęszczający na lekcje religii uczestniczyć będą w Rekolekcjach przygotowanych przez parafię św. Anny.

Godzina rozpoczęcia rekolekcji w kościele – 10.30
Godzina zakończenia rekolekcji w kościele – 11.30

W tych dniach nie będzie zajęć dydaktycznych.

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 10.00 i udają się do kościoła pod opieką wychowawców/ wyznaczonych nauczycieli lub przychodzą bezpośrednio do kościoła na godzinę 10.30. Proszę rodziców o wypisanie i dostarczenie do 29 marca wychowawcom klas stosownego oświadczenia*.

Dzieci świetlicowe mogą korzystać ze świetlicy od godziny 6.30. Celem ustalenia harmonogramu pracy świetlicy i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, proszę rodziców o wypisanie i dostarczenie do 29 marca wychowawcom klas deklaracji*, w jakich godzinach dziecko będzie korzystało w tych dniach z opieki świetlicowej.

Bezpośrednio po naukach rekolekcyjnych uczniowie wracają do szkoły pod opieką wychowawców/wyznaczonych nauczycieli. W szkole do godziny 13.30 odbywać się będą zajęcia wychowawcze: konkursy, zajęcia integracyjne, zajęcia profilaktyczne, nauka dobrych manier w różnych sytuacjach.

Obiad będzie wydawany od godziny 11.45 wg ustalonego harmonogramu.

*Druki oświadczenia i deklaracji zostaną przekazane rodzicom przez wychowawców za pośrednictwem dzieci.

Bożena Murek
dyrektor Szkoły

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo