Zapraszam rodziców 12 września o godzinie 17.00, za wyjątkiem rodziców z klas 2a i 4b, na zebrania.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 2a i 4b odbędą się:

klasy 2a – 13 września, godzina 17.00
klasy 4b - 12 września, godzina 18.00.
Czas trwania zebrania: ok. 1 godziny.

12 września na godzinę 18.00 zapraszam do sali stołówki szkolnej rodziców uczniów uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i rodziców zainteresowanych nauką dzieci tego języka na spotkanie informacyjne na temat nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1627) oraz na temat organizacji tego nauczania w naszej Szkole. Rodziców z klas 2a oraz 4b zapraszam na spotkanie na temat nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej bezpośrednio po zebraniach.
Czas trwania spotkania: do ½ godziny.

Bożena Murek
dyrektor Szkoły

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo