Jak co roku, w roku szkolnym 2016/2017 nasi uczniowie zbierali monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy w ramach akcji charytatywnej Gorączka złota organizowanej przez Miejski Oddział PCK w Bytomiu. W wyniku zbiórki przekazaliśmy organizatorom 20,75kg monet.

A oto szczegółowe wyniki zbiórki w poszczególnych klasach:

2a – 5kg
2b – 2kg
2c – 9,3kg
3a – 1,1kg
3b - 3,1kg
3c – 1kg
3d – 1,2kg
4b – 2,2kg
5a – 0,8kg

Komu pomagaliśmy? DZIECIOM – zebrane środki pomogły Organizatorowi zrealizować następujące działania:
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych,
- pomoc rzeczowa – artykuły szkolne i żywnościowe,
- wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo