W dniach od 11 do 18 grudnia 2017 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca uczniów klas I-VII na zajęcia pozalekcyjne gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do istniejących już grup. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacji oraz harmonogramem zajęć i liczbą wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Wypełniony wniosek rekrutacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły do poniedziałku 18 grudnia 2017 r. Złożone wnioski będę rozpatrywane przez przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z kolejnością składania ich w sekretariacie.


Do pobrania:

Procedura rekrutacji

Wniosek rekrutacyjny

Harmonogram zajęć; liczba wolnych miejsc

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo