Wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 10 lat i chcą zdobyć kartę rowerową, mogą spróbować swoich sił.
Do 30 kwietnia 2018r. zbierane będą zgłoszenia uczniów chętnych do wzięcia udziału w egzaminie na kartę rowerową. Zgłoszenia będzie przyjmowała Pani Bożena Winszczyk. Po uzyskaniu informacji o ilości chętnych, P. Winszczyk poinformuje o terminie egzaminu teoretycznego. Po sprawdzeniu testu zostanie ustalony termin egzaminu praktycznego, do którego przystąpią tylko Ci uczniowie, którzy zaliczą część teoretyczną.


Bożena Murek
Dyrektor Szkoły

 KARTA ROWEROWA – INFORMACJE OGÓLNE
Egzamin na kartę rowerową składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje ogólną wiedzę z przepisów i zasad ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej i ma formę testu. Test zawiera 20 pytań, na które należy zaznaczyć tylko jedną prawidłową odpowiedź z 3 podanych.
Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie co najmniej 80% prawidłowych odpowiedzi. Uczniowie, którzy zaliczą pozytywnie część teoretyczną w pierwszym terminie lub w jednym terminie poprawkowym mogą przystąpić do części praktycznej.
Część praktyczna polega na wykazaniu się umiejętnościami jazdy na własnym, sprawnym technicznie, rowerze w różnych sytuacjach drogowych i na wykonaniu określonych manewrów na drodze. Aby zaliczyć część praktyczną uczeń musi 90% manewrów wykonać poprawnie.
Uczeń, który zaliczy pozytywnie (zgodnie z wymienionymi wyżej zasadami) zarówno część teoretyczną jak i praktyczną uzyskuje kartę rowerową, którą wydaje Dyrektor Szkoły. Zarówno egzaminowanie na kartę rowerową jak i jej wydanie jest bezpłatne.
Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość godzin przeznaczonych w programie techniki/zajęć technicznych na lekcje związane z przygotowaniem do tego egzaminu, uczniowie we własnym zakresie powinni dołożyć starań, aby jak najlepiej się do niego przygotować.
Można uzupełnić swoją wiedzę korzystając z materiałów zamieszczonych na stronie: http://brd.edu.pl/ lub w Poradniku.
Można też sprawdzić swoją wiedzę i poćwiczyć teorię rozwiązując przykładowe testy dostępne na następujących stronach:

http://brd.edu.pl/testy/testy.html

http://1000brd.pl/

W razie pytań rodziców, proszę o kontakt osobisty, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się, lub za pośrednictwem Librusa.


Bożena Winszczyk
Organizatorka egzaminu
Nauczycielka techniki/zajęć technicznych

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo