22 czerwca 2018r. (piątek)

Godzina 9.30
– uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I i II w sali gimnastycznej,
- bezpośrednio po akademii rozdanie świadectw, dyplomów i nagród uczniom klas I i II w salach lekcyjnych
Godzina 10.00
– uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III w sali gimnastycznej,
- bezpośrednio po akademii rozdanie świadectw, dyplomów i nagród uczniom klas III w salach lekcyjnych,
- rozdanie świadectw, dyplomów i nagród uczniom klasy IVc w sali 54
Godzina 10.30
– uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas IV - VII w sali gimnastycznej,
- bezpośrednio po akademii rozdanie świadectw, dyplomów i nagród uczniom klas IV-VII w salach lekcyjnych, za wyjątkiem klasy IVc

Świetlica szkolna będzie czynna od 6.30 do 16.30.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo