Pełna odpłatność za obiady za wrzesień wyniesie 76,00zł (19 dni x 4,00zł).

Obiady będą wydawane od 04.09.2019r.

Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze:
90 1560 1049 0000 9030 0014 5501

Płatności należy dokonać do 28 sierpnia 2019 (liczy się data zaksięgowania na koncie Szkoły), w tytule wpłaty pisząc: imię, nazwisko dziecka, klasa, wpłata za wrzesień 2019r., kwota.
Płatności zaksięgowane po 28 sierpnia będą zwracane na konto wpłacającego i dziecko nie będzie korzystało z obiadów szkolnych we wrześniu.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo