spotkanierodzicow1

 

Przypominamy o obowiązujących obostrzeniach sanitarnych w związku z pandemią COVID-19:
- prosimy o przybycie jednego przedstawiciela rodziców (bez swoich pociech);
- prosimy przyjść na zebranie nie wcześniej, jak 10 minut przed rozpoczęciem;
- przed szkołą proszę nie tworzyć skupisk i zgromadzeń;
- obowiązuje dystans społeczny przed szkołą wynoszący minimum 1,5m;
- podczas wejścia do szkoły obowiązuje prawidłowo założona na nos i usta maseczka lub przyłbica;
- po wejściu do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować dłonie;
- po wejściu do sali gimnastycznej należy zająć miejsce na krześle;
- po zajęciu miejsca można zdjąć maseczkę lub przyłbicę, jednak każdorazowa próba zmiany miejsca wymaga ponownego nałożenia maseczki lub przyłbicy;
- po zakończeniu zebrania należy nałożyć maseczkę lub przyłbicę i wychodząc zachować dystans minimum 1,5m od innych osób;
- prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
Z poważaniem
dyrektor szkoły

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo