Zleceniodawca - Szkoła Podstawowa nr 42 im. Ziemi Bytomskiej- informuje o konkursie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja wyjazdu śródrocznego tzw. „ zielonej szkoły” dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej”.

Termin składania ofert: 24.10.2016r. do godziny 15:00

Dzień Edukacji Narodowej to radosne święto wszystkich obecnych i dawnych pracowników naszej Szkoły, uczniów i ich rodziców. Na uroczystej akademii z tej okazji spotkaliśmy się wszyscy razem w czwartek 13 października o godzinie 13.35.
Były życzenia, wiersze, piosenki i był kabaret, który rozbawił wszystkich do łez. Niespodziankę muzyczną, przegląd "przebojów przedmiotowych", przygotowali ksiądz Łukasz i uczniowie klasy VIa. Nieoczekiwanym i spontanicznie wykonanym przez dzieci elementem uroczystości był młyn, jak na meczu rugby, w centrum którego znalazła się Pani Dyrektor. Potem były już "ustawione" zdjęcia i upominki. Dla dorosłych – czerwone jabłuszka, a dla dzieci słodycze.
Oby to poczucie wspólnoty nigdy nas nie opuściło!
Do obejrzenia fotorelacji zapraszamy na szkolnego facebooka.

Informujemy o zmianie terminu indywidualnych konsultacji z panią Haliną Ciszewicz – Kołodziej.
Konsultacje zostają przeniesione z dnia 24 października na 12 października (środa) i odbędą się w godzinach 15.45 – 16.45. Konsultacje w innym terminie są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z nauczycielem. Kontakt z nauczycielem jest także możliwy poprzez dziennik elektroniczny.

Wykaz prowadzonych przez nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 zajęć pozalekcyjnych znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW.
Pani Barbara Sadłos prowadzi do wtorku 18.10. rekrutację uzdolnionych językowo uczniów klas IV-VI na zajęcia pozalekcyjne z języka francuskiego.

W imieniu pana Wojciecha Żywczoka – dyrektora PPP w Bytomiu, zapraszamy zainteresowanych rodziców i opiekunów na zajęcia organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu „II Szkoły Dla Rodziców”. W jej ramach Poradnia oferuje rodzicom otwarte spotkania z psychologiem i pedagogiem Poradni skierowane na rozwój kompetencji rodzicielskich. Spotkania odbywać się będą Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu w każdą trzecią środę miesiąca począwszy od 19 października br. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Poradni: www.ppp.bytom.pl

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo