W poniedziałek 3 października o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie oddziałowych rad rodziców klas 3 z wychowawcami klas i dyrekcją Szkoły na temat organizacji zielonej szkoły w roku szkolnym 2016/2017.

Dzień 26 września jest Europejskim Dniem Języków Obcych, więc i w naszej szkole zrobiło się obcojęzycznie.
Dzieci były witane i żegnane w kilku językach, a w salach lekcyjnych oraz w świetlicy porozmieszczano ciekawostki językowe.
W klasach 1-3 zostały przeprowadzone specjalnie przygotowane lekcje, podczas których dzieci mogły się nauczyć pozdrowień w różnych językach. Dużo śmiechu wywołała nauka określeń dźwięków wydawanych przez zwierzęta. Okazuje się, że angielskie psy wcale nie mówią "hau, hau", ale "woof, woof", bułgarskie "bau, bau", a czeskie "haf, haf".
Tego dnia w szkole roiło się od poliglotów.
Przy okazji została ogłoszona kolejna edycja konkursu dla klas I-III na "Najlepiej zobrazowane słówko" . W tym roku formuła konkursu została rozszerzona – można zobrazować słówko z dowolnego języka obcego. W klasach 4-6 ogłoszono konkurs na pracę plastyczną.
Cieszymy się, że nasi uczniowie mają świadomość, jak ważna jest dziś znajomość języków obcych i chętnie się ich uczą.

https://www.youtube.com/watch?v=XHbQYx7yqtU

https://www.youtube.com/watch?v=loMy3kfTMgE

W związku z głosami rodziców na temat niewystarczającego wietrzenia sal lekcyjnych w czasie przerw śródlekcyjnych informuję, że wszystkie sale lekcyjne będą wietrzone przez nauczycieli w czasie przerw śródlekcyjnych jak dotychczas oraz dodatkowo sale będą wietrzone przez pracowników obsługi Szkoły codziennie przez co najmniej 15 minut przed lekcjami oraz przez co najmniej pół godziny po zakończonych lekcjach.

Bożena Murek
dyrektor Szkoły

W trosce o stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów nasza szkoła od wielu lat współpracuje z bytomską Policją. W tym roku szkolnym już trzy razy odwiedzili nas policjanci, aby przeprowadzić z uczniami pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem. Z najmłodszymi uczniami rozmawiali o bezpieczeństwie na ulicy, zachowaniu ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, właściwym zachowaniu wobec obcych zwierząt oraz bezpiecznym zachowaniu w szkole i w domu. Pierwszaki miały także możliwość obejrzenia z bliska wnętrza radiowozu i jego wyposażenia. Natomiast uczniowie klas szóstych rozmawiali z funkcjonariuszami na tematy związane z cyberprzemocą i sposobami uchronienia się przed nią. W czasie pogadanki został także poruszony temat odpowiedzialności karnej, jaką mogą ponosić dzieci do 13 roku życia i młodzież między 13 a 17 rokiem życia. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali policjantów i zadawali liczne pytania. Dobra atmosfera tych spotkań służy nie tylko podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, ale także budowaniu zaufania do policji

W zakładce DLA RODZICÓW zamieszczono informację o terminach konsultacji dla rodziców w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo