6 kwietnia (środa) o godzinie 17.00 zapraszamy na zebrania rodziców uczniów klas: 1a, 1c, 2b, 2c, 2d oraz klas IV-VI.
Rodziców uczniów klas 1b i 2a zapraszamy na zebrania dnia 7 kwietnia, a klas 3a i 3b dnia 20 kwietnia. O godzinach zebrań poinformują rodziców wychowawcy klas.

Obok informacji o postępach w nauce dzieci i spraw bieżących, wychowawcy będą zbierać wstępne deklaracje związane z organizacją nowego roku szkolnego (świetlica, religia, etyka).

6 kwietnia (środa) w godzinach 15.00 - 16.15 zapraszamy zainteresowanych rodziców na konsultacje z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu panią K. Czwiertnią – psychologiem oraz panią J. Szurgacz – pedagogiem. Panie będą przyjmowały rodziców w gabinetach pedagoga szkolnego oraz logopedy. Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na konsultacje u pani Agnieszki Odziomek lub telefonicznie – 32 282 03 91.

Dotyczy: organizacji dnia 5 kwietnia 2016r.

5 kwietnia (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-V. Tego dnia uczniowie klas VI piszą zewnętrzny sprawdzian. Dla uczniów klas I-V zorganizujemy zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Szóstoklasiści przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. Każdy uczeń przynosi ze sobą: pióro lub długopis z czarnym atramentem/tuszem, linijkę oraz legitymację szkolną. Zdających obowiązuje strój galowy.

5 kwietnia nie będzie obiadu.


Bożena Murek
dyrektor szkoły

„Metody uczenia się” to temat spotkania, na które zapraszają panie K. Czwiertnia – psycholog i J. Szurgacz – pedagog Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Bytomiu.

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia (środa) o godzinie 16.15 w sali 54.

23 marca w świetlicy szkolnej uroczyście nagrodzono laureatów i podziękowano uczniom naszej szkoły za udział w konkursie plastycznym. W zabawie uczestniczyli zarówno młodsi jak i starsi uczniowie. Zadaniem dzieci było wykonanie pisanki wielkanocnej dowolną techniką.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo