Klasa 5a, która uwielbia słodkości, uczciła Dzień Czekolady częstując we wtorek 12.04. 2016 r. pracowników szkoły napojem czekoladowym i upieczonymi ciasteczkami. Po południu spotkała się ze swoją wychowawczynią, by dalej świętować. W ramach Klasowego Masterchefa uczniowie przygotowali desery, piekli ciasteczka, które potem pałaszowali .Wysłuchali też przepiękną opowieść pt. Dzień Czekolady, którą głośno przeczytała im wychowawczyni. Pełne radości i słodkości popołudnie szybko minęło i na pewno zostanie w pamięci wszystkich dzieci.


DO GODZINY 14:00
Rodzice/osoby upoważnione okazują identyfikator pracownikowi obsługującemu portiernię, schodzą do świetlicy, zgłaszają wychowawcy odbiór i oczekują na dziecko w okolicy portierni.

OD GODZINY 14:00
Rodzice/osoby upoważnione okazują identyfikator pracownikowi obsługującemu portiernię. Pracownik informuję telefonicznie świetlicę o odbiorze dziecka – podaje wychowawcy imię i nazwisko dziecka. Rodzice/osoby upoważnione oczekują na dziecko w okolicy portierni.

W przypadkach losowych tj. zapomnienie identyfikatora osoba odbierająca dziecko wpisuje się do zeszytu dostępnego na portierni.

O wszelkich nieprawidłowościach proszę informować kierownika świetlicy lub dyrektora szkoły.


Na portierni dostępne są listy, na których można deklarować chęć korzystania ze świetlicy/stołówki w roku szkolnym 2016/2017.


11 kwietnia 2016 w godzinach od 14:00 do 16:00 pani Marzena Wiatrz zaprasza rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną na konsultacje indywidualne.
Zainteresowani rodzice proszeni są o zabranie zeszytu ćwiczeń logopedycznych. Na konsultacjach pożądana jest obecność dziecka.


W dniach od 4 do 8 kwietnia będzie prowadzona rekrutacja uczniów klas I-III na zajęcia pozalekcyjne gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do nowo organizowanej grupy. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacji. Wypełniony wniosek rekrutacyjny należy dostarczyć wicedyrektorowi Szkoły do piątku 8 kwietnia.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo