Dotyczy: organizacji dnia 5 kwietnia 2016r.

5 kwietnia (wtorek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach I-V. Tego dnia uczniowie klas VI piszą zewnętrzny sprawdzian. Dla uczniów klas I-V zorganizujemy zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Szóstoklasiści przychodzą do szkoły na godzinę 8.30. Każdy uczeń przynosi ze sobą: pióro lub długopis z czarnym atramentem/tuszem, linijkę oraz legitymację szkolną. Zdających obowiązuje strój galowy.

5 kwietnia nie będzie obiadu.


Bożena Murek
dyrektor szkoły

23 marca w świetlicy szkolnej uroczyście nagrodzono laureatów i podziękowano uczniom naszej szkoły za udział w konkursie plastycznym. W zabawie uczestniczyli zarówno młodsi jak i starsi uczniowie. Zadaniem dzieci było wykonanie pisanki wielkanocnej dowolną techniką.

Celem poprawy bezpieczeństwa przy odbieraniu dzieci ze świetlicy szkolnej wprowadzamy od 1 kwietnia 2016r. identyfikatory dla osób upoważnionych.

Prosimy rodziców/prawnych opiekunów dzieci o odbiór identyfikatorów w sekretariacie Szkoły w dniach 30, 31 marca. Odbiór identyfikatorów należy poświadczyć podpisem. Identyfikator będzie obowiązywał przez cały okres korzystania dziecka ze świetlicy. W przypadku cofnięcia upoważnienia, należy zwrócić identyfikator kierownikowi świetlicy. O zgubieniu identyfikatora należy poinformować kierownika świetlicy.

Od 1 kwietnia osoba odbierająca dziecko ze świetlicy okazuje identyfikator pracownikowi pełniącemu dyżur na portierni i oczekuje na dziecko w okolicy portierni.

article sep

We wtorek 22.03.2016 r. uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycielki wychowania fizycznego – pani Eweliny Paprockiej–Talik - wzięli udział w Mistrzostwach Bytomia w Pływaniu, które odbyły się na Basenie Miejskim.
Wychowankowie sprawdzili swoje siły i umiejętności pływackie, a ich wystąpienie zakończyło sukcesem.

Czytaj więcej: MISTRZOSTWA BYTOMIA W PŁYWANIU

article sep

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo