Tegoroczne Święto Szkoły upłynęło nam w Szkole bajkowo. Bajki przewodziły występom artystycznym, konkursom klasowym i indywidualnym. Każda klasa zaprezentowała swój program artystyczny. Były wiersze, piosenki, wersje „Czerwonego Kapturka”, „Trzech małych świnek” w gwarze śląskiej. Nauczyciele przedstawili „Królewnę Śnieżkę i siedmiu krasnoludków” po śląsku. Uczniowie klas IV-VII czytali także bajki i świętowali wspólnie z wychowawcami wg własnego pomysłu. Laureaci konkursów indywidualnych zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami rzeczowymi. Laureaci konkursów klasowych otrzymali w nagrodę dyplomy i bony wartościowe, do realizacji według własnego uznania klasy. Uczniowie wszystkich klas zostali obdarowani cukierkami.
Wszystkie nagrody i upominki zostały sfinansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży makulatury oraz środków z kiermaszu zorganizowanego przez klasy VB i VIIB.
Dziękuję wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom aio za przygotowanie i udział we wspólnym świętowaniu.
Szczególnie serdecznie dziękuję Paniom Danucie Różyckiej i Joannie Szczepanik za koordynowanie organizacji wydarzenia oraz Ks. Łukaszowi Kwiecinskiemu za odprawienie mszy św. w intencji społeczności naszej Szkoły.

Bożena Murek
dyrektor Szkoły

8.00 – zbiórka pod salami lekcyjnymi – wyście na mszę św. pod opieką wychowawców.
Uczniowie pozostający w szkole – zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.
KLASY I-III
9.30-10.30 występy artystyczne przygotowane przez każdą klasę (sala gimnastyczna)
10.30-11.00 rozstrzygnięcie szkolnych konkursów i wręczenie nagród laureatom (sala gimnastyczna)
11.00 - 11.20 przedstawienie "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" (sala gimnastyczna)
11.20 rozejście się do klas
11.30 zakończenie zajęć - rozejście się do domów lub pod opiekę świetlicy
KLASY IV-VII
9.30-11.30 świętowanie w klasach wg własnego pomysłu każdej klasy, w tym czytanie śląskich bajek
11.40-12.00 przedstawienie "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" (sala gimnastyczna)
12.00-13.30 występy artystyczne przygotowane przez każdą klasę (sala gimnastyczna)
13.30-14.00 rozstrzygnięcie szkolnych konkursów i wręczenie nagród laureatom (sala gimnastyczna)
14.00 rozejście się do klas, zakończenie zajęć, a następnie rozejście się do domów

Serdecznie zapraszamy rodziców, dziadków i przyjaciół naszej Szkoły do odwiedzenia nas, a szczególnie do obejrzenia występów artystycznych, gazetek szkolnych i wystaw okolicznościowych. Zapraszamy także do kawiarenki, którą przygotujemy dla odwiedzających nas gości. Dziękujemy rodzicom, którzy zadeklarowali upieczenie ciast i przygotowanie sałatek.

Zapraszamy uczniów klas II - VII do udziału
w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY 2018”
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić
Pani A. Turowskiej do piątku 12.01.2018r.
Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł.

Termin konkursu:
15 marca 2018r., godz. 9.00
Konkurs ma charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego każdy uczestnik ma 75 minut.
Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach:
„Żaczek” – klasy 2 szkół podstawowych;
„Maluch” – klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
„Beniamin” – klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
„Kadet” – klasy 7 szkół podstawowych i II gimnazjów;
Regulamin konkursu, zasady organizacji oraz zadania konkursowe z poprzednich edycji dostępne są na stronie www.ssodelta.edu.pl

W dniach od 11 do 18 grudnia 2017 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca uczniów klas I-VII na zajęcia pozalekcyjne gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do istniejących już grup. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacji oraz harmonogramem zajęć i liczbą wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Wypełniony wniosek rekrutacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły do poniedziałku 18 grudnia 2017 r. Złożone wnioski będę rozpatrywane przez przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z kolejnością składania ich w sekretariacie.


Do pobrania:

Procedura rekrutacji

Wniosek rekrutacyjny

Harmonogram zajęć; liczba wolnych miejsc

Informuję, że 19 grudnia, na zlecenie Kuratorium Oświaty w Katowicach i Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.
Do próby badawczej wylosowano 10% szkół podstawowych publicznych, tj. 130 szkół podstawowych, w których zostaną przeprowadzone badania. Wśród wylosowanych grup znaleźli się uczniowie klasy VI naszej szkoły.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą przedstawiane w zestawieniu zbiorczym dla całego województwa śląskiego. Badanie przeprowadzi pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.
Rodziców uczniów klasy 6a, którzy nie wyrażają zgody na udział dziecka w badaniu, proszę o pisemną informację o braku zgody na udział dziecka w badaniu w terminie do 18 grudnia.


Bożena Murek
dyrektor Szkoły

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo