cybernauci

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.


W naszej Szkole projekt będzie realizowany w miesiącach kwiecień- czerwiec 2017 roku. W ramach projektu przeprowadzone zostaną jednorazowe warsztaty w wymiarze 4h zajęć z uczniami, 2h zajęć z nauczycielami i 1h zajęć z rodzicami Prowadzącą warsztaty będzie Pani Izabela Wyppich emisariusz bezpiecznego Internetu.
Projekt jest finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Projekt rozpoczął się od diagnozy – badania wstępnego wiedzy, umiejętności i postaw (kompetencji) w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i rodziców uczniów wskazanych szkół. Wyniki badania pomogły w przygotowaniu Programu Szkoleniowego, który dzięki temu odpowiada na rzeczywiste potrzeby grup objętych wsparciem w ramach projektu.
Przygotowywaniem Programu Szkoleniowego, który obejmie warsztaty dla wszystkich grup oraz uzupełniające materiały edukacyjne, zajął się Zespół Ekspertów. Warsztaty w szkołach rozpoczęły się we wrześniu 2016 . W szkołach objętych wsparciem specjalnie przygotowani trenerzy i trenerki prowadzą warsztaty dla uczniów, dla rodziców oraz dla nauczycieli. Udział w projekcie jest bezpłatny .

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo