Projekt „Lepsza Szkoła” to projekt realizowany od kilka lat we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Projekt ma na celu obiektywną ocenę postępów uczniów z matematyki. W ramach tego projektu realizujemy dwa programy: Sesje z plusem i Próbny sprawdzian.

Uczniowie klas IV-VI trzykrotnie w ciągu roku szkolnego rozwiązują standaryzowane testy diagnozujące, a uczniowie klas szóstych piszą próbny sprawdzian. Po wprowadzeniu wyników na stronie koordynatora projektu otrzymujemy analizę wyników, którą możemy porównać z wynikami uczniów z całej Polski. Dzięki temu dokonujemy ewaluacji naszych działań, wiemy które treści podstawy programowej sprawiają uczniom trudności i dostosowujemy metody nauczania do potrzeb uczniów.

Szkolnym koordynatorem projektu „Lepsza Szkoła” jest pani Aleksandra Turowska.

article sep

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo