Nasza szkoła od wielu lat aktywnie współpracuje z Fundacją ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom, która ma na celu wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego oraz moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe. W ramach kampanii co roku organizowane są programy: Czytające szkoły, Czytające przedszkola, Program nauczania wartości oraz Czytanie zbliża.

W naszej szkole realizowany jest Program nauczania wartości oraz każdego roku organizowany jest Tydzień czytania dzieciom.
Liderem kampanii w naszej szkole jest pani Małgorzata Grossmann. Osobami wspomagającymi działania są panie: Joanna Górska-Stasiak, Joanna Szczepanik, Iwona Krasowska.

article sep

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo