W marcu 2016r. uczniowie klasy IB oraz klasy IIB rozpoczęli udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowanym do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania w wymiarze 20 godzin.

W 2015 roku z zajęć na basenie Europejskiego Centrum Wodniackiego skorzystali uczniowie obecnych klas trzecich (zajęcia zakończyły się w październiku 2015r.).

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Realizatorem projektu jest Uczniowski Klub Sportowy S.P. 54 "Delfinek".

article sep

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo