Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem PKO Banku Polskiego to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny program edukacji finansowej w Polsce.
Od roku szkolnego 2014/2015 uczestniczą w nim uczniowie naszej szkoły.

Dzięki temu programowi uczniowie uczą się zasad oszczędzania, odpowiedzialności za decyzje finansowe, a jednocześnie mogą czerpać satysfakcję z posiadania rachunku i decydowania o nim.

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Aleksandra Turowska.

article sep

Projekt „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” to projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa dla uczniów klas II i III. W projekcie w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 uczestniczyły obecne klasy IIIa i IIIb.

Realizacja projektu trwała 10 miesięcy, w trakcie których uczniowie poznali podstawy edukacji finansowej, w tym np. rodzaje i wartość pieniędzy, oraz zdobyli umiejętności ułatwiające im podejmowanie samodzielnych decyzji finansowych, a także racjonalne gospodarowanie zasobami.

Na poszczególnych zajęciach uczniowie odwiedzali następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol i Złotówka, na których realizowali różne zadania dydaktyczne w formie zabaw i gier dydaktycznych. Realizację poszczególnych zadań każdy uczeń dokumentował w „Dzienniku podróży”.

Organizatorem i wydawcą wszelkich materiałów dydaktycznych była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości sfinansowana ze środków fundacji PZU.

article sep

Projekt „Lepsza Szkoła” to projekt realizowany od kilka lat we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Projekt ma na celu obiektywną ocenę postępów uczniów z matematyki. W ramach tego projektu realizujemy dwa programy: Sesje z plusem i Próbny sprawdzian.

Uczniowie klas IV-VI trzykrotnie w ciągu roku szkolnego rozwiązują standaryzowane testy diagnozujące, a uczniowie klas szóstych piszą próbny sprawdzian. Po wprowadzeniu wyników na stronie koordynatora projektu otrzymujemy analizę wyników, którą możemy porównać z wynikami uczniów z całej Polski. Dzięki temu dokonujemy ewaluacji naszych działań, wiemy które treści podstawy programowej sprawiają uczniom trudności i dostosowujemy metody nauczania do potrzeb uczniów.

Szkolnym koordynatorem projektu „Lepsza Szkoła” jest pani Aleksandra Turowska.

article sep

Projekt realizowany przez naszą Szkołę w 4 bytomskich szkołach podstawowych: SP16, SP37, SP42, SP46 w okresie lipiec 2014 – czerwiec 2015. Projekt napisała pani dyrektor Bożena Murek we współpracy z panią Dorotą Żuber – dyrektor SP nr 16 w Bytomiu.

W ramach projektu uczniowie klas I-V brali udział w następujących formach wsparcia:
1. Klub odkrywców – uczenie się przez doświadczenie – zajęcia kształcące kompetencje matematyczno-przyrodnicze
2. Mogę zostać inżynierem - zajęcia kształcące kompetencje naukowo-techniczne
3. Bez języka ani rusz - zajęcia kształcące umiejętność posługiwania się j. angielskim z wykorzystaniem technologii informacyjnej
4. Ruch rzeźbi umysł:
- Nauka lub doskonalenie nauki pływania /SP42, SP46/
- Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca /SP16, SP42, SP46/
- Gry zespołowe
5. Ze sztuką za pan brat:
- Fabryka dźwięków
- Warsztaty sztuki użytkowej
- Warsztaty ceramiczne /SP42/
- Zajęcia taneczne

article sep

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo