„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" to pierwszy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do którego nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2009/2010. Celem programu było wykrycie, zdefiniowanie i opisanie u każdego ucznia jego szczególnego rodzaju inteligencji według teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. W ramach projektu szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne oraz dodatkową pulę godzin zajęć pozalekcyjnych. Projekt był realizowany w ciągu trzech lat (corocznie w jednej klasie pierwszej) od 2009 do 2011 roku.

Do projektu wraz ze swoimi klasami przystąpiły już w roku szkolnym 2009/2010 panie Grażyna Dudkowska- Michnik i Ilona Mila. W roku szkolnym 2010/2011 koordynatorem programu została pani Bożena Wąż, która w klasie I b realizowała autorski pomysł nieograniczonego sztywnymi ramami programu nauczania. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynikał ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań nauczyciela było nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.

article sep

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”. 14 grudnia 2007 r. nadano nam certyfikat „Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie”. Koordynatorami projektu były panie: Bożena Wąż, Ewa Kościecha i Danuta Różycka.

W ramach działań szkoła stworzyła trzyletni program i realizowała zadania, które miały na celu wprowadzić pozytywne zmiany prozdrowotne w środowisku szkolnym. Obszary, w których szkoła pracowała nad pozytywną zmianą to przede wszystkim: zdrowe odżywianie, zdrowie fizyczne, higiena, profilaktyka, zdrowie psychiczne i społeczne, bezpieczeństwo i baza szkoły.
W trakcie realizacji zadań zaplanowanych w programie, nasza szkoła nawiązała współpracę z wieloma instytucjami wspierającymi zdrowie i bezpieczeństwo.

article sep

Nasza szkoła od wielu lat aktywnie współpracuje z Fundacją ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom, która ma na celu wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego oraz moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe. W ramach kampanii co roku organizowane są programy: Czytające szkoły, Czytające przedszkola, Program nauczania wartości oraz Czytanie zbliża.

W naszej szkole realizowany jest Program nauczania wartości oraz każdego roku organizowany jest Tydzień czytania dzieciom.
Liderem kampanii w naszej szkole jest pani Małgorzata Grossmann. Osobami wspomagającymi działania są panie: Joanna Górska-Stasiak, Joanna Szczepanik, Iwona Krasowska.

article sep

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła jako jedna z ośmiu bytomskich szkół otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w celu utworzenia miejsca zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

Miejscem zabaw jest sala numer 15, wyposażona w pomoce dydaktyczne pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu i usprawniające koordynację wzrokowo- ruchową. Znajdą się tam: duże miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, itp.

Sala wyposażona jest także w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniające małą motorykę (układanki oraz kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko ma możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy.
Sala została wyremontowana i odmalowana w roku szkolnym 2014/2015.

Od jesieni 2010r. dysponujemy nowoczesnym placem zabaw dla dzieci, który został wybudowany w ramach tego samego rządowego programu „Radosna szkoła”. Mogą z niego korzystać uczniowie klas I-III pod opieką nauczyciela w trakcie zajęć dydaktycznych oraz popołudniami - dzieci pod opieką osoby dorosłej.

article sep

Od roku szkolnego 2004/2005 nieprzerwanie nasza szkoła uczestniczy w akcji „Mleko z klasą”. Celem programu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do spożywania mleka oraz promowanie zdrowego sposobu odżywiania się poprzez dostarczanie do placówek oświatowych mleka.

Koordynatorem akcji w roku szkolnym 2015/2016 jest pani Joanna Górska - Stasiak.

article sep

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo