W marcu 2016r. uczniowie klasy IB oraz klasy IIB rozpoczęli udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowanym do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania w wymiarze 20 godzin.

W 2015 roku z zajęć na basenie Europejskiego Centrum Wodniackiego skorzystali uczniowie obecnych klas trzecich (zajęcia zakończyły się w październiku 2015r.).

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Realizatorem projektu jest Uczniowski Klub Sportowy S.P. 54 "Delfinek".

article sep

Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) pod patronatem PKO Banku Polskiego to największy, najstarszy i najbardziej rozpoznawalny program edukacji finansowej w Polsce.
Od roku szkolnego 2014/2015 uczestniczą w nim uczniowie naszej szkoły.

Dzięki temu programowi uczniowie uczą się zasad oszczędzania, odpowiedzialności za decyzje finansowe, a jednocześnie mogą czerpać satysfakcję z posiadania rachunku i decydowania o nim.

Szkolnym koordynatorem programu jest pani Aleksandra Turowska.

article sep

Projekt „Lepsza Szkoła” to projekt realizowany od kilka lat we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym. Projekt ma na celu obiektywną ocenę postępów uczniów z matematyki. W ramach tego projektu realizujemy dwa programy: Sesje z plusem i Próbny sprawdzian.

Uczniowie klas IV-VI trzykrotnie w ciągu roku szkolnego rozwiązują standaryzowane testy diagnozujące, a uczniowie klas szóstych piszą próbny sprawdzian. Po wprowadzeniu wyników na stronie koordynatora projektu otrzymujemy analizę wyników, którą możemy porównać z wynikami uczniów z całej Polski. Dzięki temu dokonujemy ewaluacji naszych działań, wiemy które treści podstawy programowej sprawiają uczniom trudności i dostosowujemy metody nauczania do potrzeb uczniów.

Szkolnym koordynatorem projektu „Lepsza Szkoła” jest pani Aleksandra Turowska.

article sep

W programie „Owoce i warzywa w szkole” uczestniczymy rok rocznie od roku szkolnego 2009/2010. Program skierowany dla uczniów klas I-III jest realizowany przez Agencję Rynku Rolnego i polega na nieodpłatnym dostarczaniu do szkoły owoców i warzyw, których spożycie jest dofinansowane przez Unię Europejską.

Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci młodszych poprzez zwiększenie udziału warzyw i owoców w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się nawyki żywieniowe, a także propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne (zajęcia lekcyjne o tej tematyce, konkursy, gazetki) realizowane w szkole.

Wszyscy uczniowie klas młodszych naszej szkoły objęci zostali programem i cztery razy w tygodniu otrzymują darmowe porcje warzyw i owoców. Są one gotowe do bezpośredniego spożycia: czyste, odpowiednio dojrzałe i zdrowe. Muszą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne.

Uczniowie bardzo szybko przyzwyczaili się do zdrowych przekąsek i chętnie jedzą dostarczane jabłka, gruszki, marchewki i inne owoce/warzywa.

article sep

Projekt „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki” to projekt z zakresu edukacji finansowej oraz bezpieczeństwa dla uczniów klas II i III. W projekcie w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 uczestniczyły obecne klasy IIIa i IIIb.

Realizacja projektu trwała 10 miesięcy, w trakcie których uczniowie poznali podstawy edukacji finansowej, w tym np. rodzaje i wartość pieniędzy, oraz zdobyli umiejętności ułatwiające im podejmowanie samodzielnych decyzji finansowych, a także racjonalne gospodarowanie zasobami.

Na poszczególnych zajęciach uczniowie odwiedzali następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol i Złotówka, na których realizowali różne zadania dydaktyczne w formie zabaw i gier dydaktycznych. Realizację poszczególnych zadań każdy uczeń dokumentował w „Dzienniku podróży”.

Organizatorem i wydawcą wszelkich materiałów dydaktycznych była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości sfinansowana ze środków fundacji PZU.

article sep

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo