REGULAMIN ORGANIZATORA WYCIECZEK SZKOLNYCH

word pdf

 ZAŁĄCZNIKI

word pdf

 ZARZĄDZENIE NR 8/2018/2019

word pdf

 


REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA
„ZIELONEJ SZKOŁY”

pdf


 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W SPRAWIE WYJAZDU
NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

word pdf

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo