REGULAMIN ORGANIZATORA WYCIECZEK SZKOLNYCH

word pdf

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI/IMPREZY

word pdf

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI

word pdf

 LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI/IMPREZY

word pdf

 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

word pdf

 REGULAMIN WYCIECZKI/IMPREZY (WZÓR)

word pdf

 ROZLICZENIE

word pdf

 KARTA WYCIECZKI / HARMONOGRAM

word pdf

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA
„ZIELONEJ SZKOŁY”

pdf


 OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W SPRAWIE WYJAZDU
NA ZIELONĄ SZKOŁĘ

word pdf

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo