„Bieg po zdrowie” to nowy program antynikotynowej edukacji zdrowotnej, do którego przystąpiła nasza Szkoła. Program został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami i jest skierowany do dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (9-10 lat). Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

plakatBytom – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt
pn. „Bytomska Akademia Kompetencji”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny

cybernauci

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

Nasza szkoła od wielu lat aktywnie współpracuje z Fundacją ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom, która ma na celu wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego oraz moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne i lobbingowe. W ramach kampanii co roku organizowane są programy: Czytające szkoły, Czytające przedszkola, Program nauczania wartości oraz Czytanie zbliża.

W naszej szkole realizowany jest Program nauczania wartości oraz każdego roku organizowany jest Tydzień czytania dzieciom.
Liderem kampanii w naszej szkole jest pani Małgorzata Grossmann. Osobami wspomagającymi działania są panie: Joanna Górska-Stasiak, Joanna Szczepanik, Iwona Krasowska.

article sep

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo