W roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła po raz pierwszy przystąpiła do Programu „Trzymaj formę!” realizowanego we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bytomiu.
Organizatorami Programu są: Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Tegoroczna edycja to XII edycja Programu po hasłem: „Trzymaj formę ponad normę!”

Celem Programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Elementami Programu są również zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania
(anoreksja, bulimia, nadwaga i otyłość) oraz edukacja konsumencka.

plakatBytom – Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt
pn. „Bytomska Akademia Kompetencji”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny

„Bieg po zdrowie” to nowy program antynikotynowej edukacji zdrowotnej, do którego przystąpiła nasza Szkoła. Program został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami i jest skierowany do dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (9-10 lat). Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

cybernauci

„Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja warsztatów z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół wszystkich poziomów w całej Polsce.

W marcu 2016r. uczniowie klasy IB oraz klasy IIB rozpoczęli udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowanym do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania w wymiarze 20 godzin.

W 2015 roku z zajęć na basenie Europejskiego Centrum Wodniackiego skorzystali uczniowie obecnych klas trzecich (zajęcia zakończyły się w październiku 2015r.).

Projekt jest dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Realizatorem projektu jest Uczniowski Klub Sportowy S.P. 54 "Delfinek".

article sep

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo