"...Samorząd - to właśnie praca, aby jednakowo dobrze
działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się
i pół dnia razem spędzają,
żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał,
nie dokuczał, nie wyśmiewał,
a przeciwnie, żeby świadczył posługi, pomagał,
opiekował się i pilnował porządku..."
                                     Janusz Korczak - pedagog, pisarz


Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:
Przewodnicząca:
Aneta Kuc

Zastępca przewodniczącej:
Kacper Nowak

Skarbnik:
Hanna BachorzOpiekun:
Danuta Różycka

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo