Pełna odpłatność za obiady w październiku wyniesie 110,00zł (22 dni x 5,00zł).

Uczestnicy wyjazdu na EUROWEEK – 105,00 (21dni x5,00zł)

Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze:
90 1560 1049 0000 9030 0014 5501

Płatności należy dokonać do 25 września 2020 (liczy się data zaksięgowania na koncie Szkoły), w tytule wpłaty pisząc: imię, nazwisko dziecka, klasa, wpłata za październik 2020 r., kwota.

Płatności zaksięgowane po 25 września będą zwracane na konto wpłacającego i dziecko nie będzie korzystało z obiadów szkolnych w październiku.

 

 Zwroty za wrzesień będą dokonane wyjątkowo najpóźniej do 6 października.

A – wejście główne
B – wejście od podwórka

zebraniawrzesien2020

Od 2 września świetlica będzie czynna od godziny 6.30 do 16.30.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo