TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I SKŁADANIA DOKUNENTÓW

od 9 marca do 8 maja 2020r. - zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu (zgłoszenie do pobrania)

od 9 marca do 8 maja 2020r. - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dziecka spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji (wniosek do pobrania)

od 11 maja do 15 maja 2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata lokalnych kryteriów rekrutacji
22 maja 2020r.- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu
od 25 maja do 29 maja 2020r. – potwierdzenie, w postaci pisemnego oświadczenia, przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata do klasy pierwszej woli uczęszczania przez dziecko do Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu,
1 czerwca 2020r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu
Pozostałe terminy związane z rekrutacją określone są w Komunikacie nr 1/2020 wydanym przez Wydział Edukacji UM w Bytomiu z dnia 15 stycznia 2020r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Uchwała Rady Miejskiej
Komunikat Wydziału Edukacji
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły rejonowej
Wniosek zapisu dziecka spoza rejonu
Oświadczenie

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo