Pełna odpłatność za obiady w MARCU wyniesie 88,00zł (22 dni x 4,00zł).

Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze:
90 1560 1049 0000 9030 0014 5501

Płatności należy dokonać do 25 lutego 2020 (liczy się data zaksięgowania na koncie Szkoły), w tytule wpłaty pisząc: imię, nazwisko dziecka, klasa, wpłata za marzec 2020 r., kwota.
Płatności zaksięgowane po 25 lutym będą zwracane na konto wpłacającego i dziecko nie będzie korzystało z obiadów szkolnych w marcu.

Zapraszamy uczniów klas II - VIII do udziału
w Międzynarodowym Konkursie
„KANGUR MATEMATYCZNY 2020”,

Prawo uczestnictwa w konkursie mają uczniowie, którzy:
1. dokonają wpłaty w wysokości 10zł,
2. dostarczą podpisane przez rodziców oświadczenie o zgodzie na udział i przetwarzanie danych osobowych
w nieprzekraczalnym terminie do 30.01.2020r.
u szkolnego koordynatora konkursu
pani A.Turowskiej.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego każdy uczestnik ma 75 minut.
Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach:
„Żaczek” – klasy 2 szkół podstawowych;
„Maluch” – klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
„Beniamin” – klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
„Kadet” - klasy 7 i 8 szkoły podstawowej.
Regulamin konkursu, zasady organizacji oraz zadania konkursowe
z poprzednich edycji dostępne są na stronie www.ssodelta.edu.pl

Termin konkursu:
19 marca 2020r. o godzinie 9.00

Pełna odpłatność za obiady w LUTYM wyniesie 80,00zł (20 dni x 4,00zł).

Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze:
90 1560 1049 0000 9030 0014 5501

Płatności należy dokonać do 25 stycznia 2020 (liczy się data zaksięgowania na koncie Szkoły), w tytule wpłaty pisząc: imię, nazwisko dziecka, klasa, wpłata za luty 2020 r., kwota.
Płatności zaksięgowane po 25 stycznia będą zwracane na konto wpłacającego i dziecko nie będzie korzystało z obiadów szkolnych w lutym.

Serdecznie zapraszamy na Jasełka, które odbędą się w kościele św. Anny, 12 stycznia 2020 roku po mszy świętej około godziny 11.10. Społeczność szkolna.

jaselka

W dniach 2 i 3 stycznia szkoła czynna będzie w godzinach od 07:00 do 15:00

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo