W dniach od 11 do 18 grudnia 2017 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca uczniów klas I-VII na zajęcia pozalekcyjne gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej do istniejących już grup. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z procedurą rekrutacji oraz harmonogramem zajęć i liczbą wolnych miejsc w poszczególnych grupach. Wypełniony wniosek rekrutacyjny należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły do poniedziałku 18 grudnia 2017 r. Złożone wnioski będę rozpatrywane przez przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z kolejnością składania ich w sekretariacie.


Do pobrania:

Procedura rekrutacji

Wniosek rekrutacyjny

Harmonogram zajęć; liczba wolnych miejsc

Zapraszamy uczniów klas II - VII do udziału
w Międzynarodowym Konkursie „KANGUR MATEMATYCZNY 2018”
Chęć udziału w konkursie należy zgłosić
Pani A. Turowskiej do piątku 12.01.2018r.
Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł.

Termin konkursu:
15 marca 2018r., godz. 9.00
Konkurs ma charakter jednorazowego testu, na rozwiązanie którego każdy uczestnik ma 75 minut.
Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach:
„Żaczek” – klasy 2 szkół podstawowych;
„Maluch” – klasy 3 i 4 szkół podstawowych;
„Beniamin” – klasy 5 i 6 szkół podstawowych;
„Kadet” – klasy 7 szkół podstawowych i II gimnazjów;
Regulamin konkursu, zasady organizacji oraz zadania konkursowe z poprzednich edycji dostępne są na stronie www.ssodelta.edu.pl

W dniach 4-10 grudnia uczniowie naszej szkoły włączą się w globalną inicjatywę „Godzina Kodowania", która umożliwia młodym ludziom nauczenia się podstaw kodowania w trakcie Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week).
Godzina Kodowania jest globalną akcją, w której udział biorą dziesiątki milionów uczniów z ponad 180 krajów. Jednogodzinne samouczki są dostępne w ponad 40 językach. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie. Akcja cieszy się również dużą popularnością w Polsce. Można w niej uczestniczyć przez cały rok, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie. Może w niej brać udział każdy, w każdym wieku.

hourofcode

Informuję, że 19 grudnia, na zlecenie Kuratorium Oświaty w Katowicach i Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie, zostanie przeprowadzone badanie ankietowe dotyczące korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.
Do próby badawczej wylosowano 10% szkół podstawowych publicznych, tj. 130 szkół podstawowych, w których zostaną przeprowadzone badania. Wśród wylosowanych grup znaleźli się uczniowie klasy VI naszej szkoły.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą przedstawiane w zestawieniu zbiorczym dla całego województwa śląskiego. Badanie przeprowadzi pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.
Rodziców uczniów klasy 6a, którzy nie wyrażają zgody na udział dziecka w badaniu, proszę o pisemną informację o braku zgody na udział dziecka w badaniu w terminie do 18 grudnia.


Bożena Murek
dyrektor Szkoły

Pełna odpłatność za obiady w styczniu wyniesie:
72zł (18 dni x 4,00zł)
Obiady będą wydawane od środy 3 stycznia.

Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze:
90 1560 1049 0000 9030 0014 5501
Płatności należy dokonać do dnia 28 grudnia 2017r.
(liczy się data zaksięgowania na koncie Szkoły)
w tytule wpłaty pisząc:
imię, nazwisko dziecka, klasa,
wpłata za styczeń 2018r., (kwota)

Płatności zaksięgowane po 28 grudnia będą zwracane na konto wpłacającego i dziecko nie będzie korzystało z obiadów szkolnych w styczniu.
Ze względu na ostatni miesiąc rozliczeniowy, w styczniu nie dokonuje się zwrotu za niewykorzystane obiady w grudniu.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo