Uczniów klas młodszych odwiedzili policjanci, aby porozmawiać z nimi na temat zasad bezpieczeństwa na drodze. Za aktywne uczestnictwo w spotkaniu uczniowie mogli obejrzeć wnętrze i wyposażenie radiowozu. Jak to zwykle bywa, pokaźna grupa dzieci postanowiła, że w przyszłości będzie służyć w policji.

Święto Edukacji Narodowej to radosna uroczystość dla całej społeczności szkolnej.
16 października były życzenia, laurki, kwiaty od uczniów oraz "słodki kącik"od Rady Rodziców.
Była także oczywiście akademia. Satyryczne przedstawienie " O nauczycielach dla nauczycieli" przygotowała klasa VIa pod kierunkiem wychowawcy Krzysztofa Woźniaka oraz duuuuży zespół wokalny złożony z uczniów klas V-VII. Uczniowie przedstawili życie nauczyciela jako pasmo niekończących się problemów, zmartwień i trosk. Całe szczęście w prawdziwym życiu, w codziennej pracy, nauczyciele, mimo wszystko, zachowują poczucie humoru, optymizm i entuzjazm...i niech tak będzie zawsze.
Wszystkim pracownikom naszej szkoły składamy najlepsze życzenia z okazji Święta!

Jak co roku, w roku szkolnym 2016/2017 nasi uczniowie zbierali monety o nominałach 1, 2 i 5 groszy w ramach akcji charytatywnej Gorączka złota organizowanej przez Miejski Oddział PCK w Bytomiu. W wyniku zbiórki przekazaliśmy organizatorom 20,75kg monet.

A oto szczegółowe wyniki zbiórki w poszczególnych klasach:

2a – 5kg
2b – 2kg
2c – 9,3kg
3a – 1,1kg
3b - 3,1kg
3c – 1kg
3d – 1,2kg
4b – 2,2kg
5a – 0,8kg

Ze sprzedaży makulatury zbieranej od 2 do 6 października uzyskaliśmy 657,50zł.

Największą ilość makulatury 693kg zebrała klasa VIIb i to dla jej uczniów zostanie zorganizowana Noc w szkole. Decyzją organizatora zbiórki, Noc w szkole zostanie zorganizowana także dla uczniów klasy VIa, którzy uplasowali się na drugim miejscu w ilości zebranej makulatury – 298kg i ponadto szczególnie aktywnie włączyli się w promocję zbiórki – wykonali bardzo oryginalne plakaty promujące akcję. Wśród uczniów klas 1-3 największą ilość makulatury 35kg zebrali uczniowie klasy 1b - dla nich wychowawczyni przygotuje nagrodę niespodziankę.

Szczegółowe zestawienie wyników zbiórki w poszczególnych klasach znajduje się u p. Danuty Różyckiej.

Dziękuję Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Pracownikom naszej Szkoły, którzy wzięli udział w tej edycji zbiórki makulatury i zapraszam do udziału w kolejnych edycjach akcji.

Serdecznie dziękuję po raz kolejny Rodzicom, którzy chcą pozostać anonimowi, za organizację bezpłatnego transportu makulatury.

Pełna odpłatność za obiady w listopadzie wyniesie:
80zł (20 dni x 4,00zł)
dla uczniów, którzy pojadą na jednodniową wycieczkę do Wieliczki 24.10.2017r.:
76zł (19 dni x 4,00zł.)

Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze:
90 1560 1049 0000 9030 0014 5501
Płatności należy dokonać do dnia 28 października 2017r.
(liczy się data zaksięgowania na koncie Szkoły)
w tytule wpłaty pisząc:
imię, nazwisko dziecka, klasa,
wpłata za listopad 2017r., (kwota)

Płatności zaksięgowane po 28 października będą zwracane na konto wpłacającego i dziecko nie będzie korzystało z obiadów szkolnych w listopadzie.

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo