1. Dotyczy: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.
Wybranym przez Radę Rodziców ubezpieczycielem na rok szkolny 2017/2018 jest TU Ergo Hestia. Stawka ubezpieczenia wynosi 45 złotych.
Płytkę CD z informacjami na temat warunków ubezpieczenia można jeszcze pobrać w sekretariacie Szkoły za potwierdzeniem odbioru.
Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać na konto Rady Rodziców
37 1560 0013 2676 6598 7000 0001 w terminie do 30 września 2017r.
W tytule wpłaty należy wpisać: Ubezpieczenie NW, imię i nazwisko dziecka, klasa.

2. Dotyczy: organizacji nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w Szkole

W zakładce Dokumenty szkolne zamieszczamy wzór wniosku o objęcie ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i/lub własnej historii i kultury oraz wzór oświadczenia o rezygnacji z objęcia ucznia nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i/lub własnej historii i kultury

W piątek 15 września zostanie przeprowadzona akcja „Sprzątanie Świata”. Klasy V-VII będą miały cztery pierwsze lekcje według planu, po czwartej godzinie wychodzą pod opieką wychowawców sprzątać teren wokół szkoły i Żabie Doły. Porządki będą trwać dla klas V-VI do 13.35 dla klas VII do 14.30. Worki ze śmieciami należy złożyć przy bramie wjazdowej do szkoły obok parkingu. Uczniowie do szkoły przychodzą w odpowiednich do sprzątania strojach i przynoszą jednorazowe rękawiczki. Przed akcją o godz. 11.30 uczniowie zbierają się w swoich klasach, gdzie odbędą się krótkie rozmowy na temat bezpieczeństwa podczas porządków, rozdane zostaną worki i rękawiczki w razie potrzeby.

Do pobrania: Wykaz klas i opiekunów w czasie akcji "Sprzątanie świata"

Zapraszam rodziców 12 września o godzinie 17.00, za wyjątkiem rodziców z klas 2a i 4b, na zebrania.

Zebrania z rodzicami uczniów klas 2a i 4b odbędą się:

klasy 2a – 13 września, godzina 17.00
klasy 4b - 12 września, godzina 18.00.
Czas trwania zebrania: ok. 1 godziny.

12 września na godzinę 18.00 zapraszam do sali stołówki szkolnej rodziców uczniów uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej i rodziców zainteresowanych nauką dzieci tego języka na spotkanie informacyjne na temat nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1627) oraz na temat organizacji tego nauczania w naszej Szkole. Rodziców z klas 2a oraz 4b zapraszam na spotkanie na temat nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej bezpośrednio po zebraniach.
Czas trwania spotkania: do ½ godziny.

Bożena Murek
dyrektor Szkoły

Pełna odpłatność za obiady w październiku wyniesie:

88zł (22 dni x 4,00zł)

dla uczniów, którzy pojadą na jednodniową wycieczkę 22.09.2017r.:

84zł (21 dni x 4,00zł.)

Płatności za obiady można dokonywać tylko przelewem na konto o numerze:
90 1560 1049 0000 9030 0014 5501
Płatności należy dokonać do dnia 28 września 2017r.
(liczy się data zaksięgowania na koncie Szkoły)
w tytule wpłaty pisząc:
imię, nazwisko dziecka, klasa,
wpłata za październik 2017r., (kwota)

Płatności zaksięgowane po 28 września będą zwracane na konto wpłacającego
i dziecko nie będzie korzystało z obiadów szkolnych w październiku

Zgodnie z tradycją naszej Szkoły uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przebiegało w atmosferze radości. Pani Dyrektor witając naszą szkolną społeczność – uczniów i ich rodziców, nauczycieli - życzyła wszystkim osiągnięcia zamierzonych celów oraz pozytywnej energii na cały rok szkolny. Uczniowie klasy Va przedstawili program artystyczny połączony ze świetną oprawą muzyczną w wykonaniu szkolnego zespołu wokalno-instrumentalnego. Najbardziej przejęte były pierwszaki, które dziś zostały pasowane na uczniów i przyjęte do grona naszej szkolnej rodziny. Niech rok szkolny 2017/2018 będzie pełen miłych niespodzianek jak "tyty" naszych najmłodszych uczniów!

 

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo