W dniach od 3 kwietnia do 5 kwietnia uczniowie naszej Szkoły uczęszczający na lekcje religii uczestniczyć będą w Rekolekcjach przygotowanych przez parafię św. Anny.

Godzina rozpoczęcia rekolekcji w kościele – 10.30
Godzina zakończenia rekolekcji w kościele – 11.30

W tych dniach nie będzie zajęć dydaktycznych.

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 10.00 i udają się do kościoła pod opieką wychowawców/ wyznaczonych nauczycieli lub przychodzą bezpośrednio do kościoła na godzinę 10.30. Proszę rodziców o wypisanie i dostarczenie do 29 marca wychowawcom klas stosownego oświadczenia*.

Dzieci świetlicowe mogą korzystać ze świetlicy od godziny 6.30. Celem ustalenia harmonogramu pracy świetlicy i zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, proszę rodziców o wypisanie i dostarczenie do 29 marca wychowawcom klas deklaracji*, w jakich godzinach dziecko będzie korzystało w tych dniach z opieki świetlicowej.

Bezpośrednio po naukach rekolekcyjnych uczniowie wracają do szkoły pod opieką wychowawców/wyznaczonych nauczycieli. W szkole do godziny 13.30 odbywać się będą zajęcia wychowawcze: konkursy, zajęcia integracyjne, zajęcia profilaktyczne, nauka dobrych manier w różnych sytuacjach.

Obiad będzie wydawany od godziny 11.45 wg ustalonego harmonogramu.

*Druki oświadczenia i deklaracji zostaną przekazane rodzicom przez wychowawców za pośrednictwem dzieci.

Bożena Murek
dyrektor Szkoły

Zmiany terminów konsultacji indywidualnych:
Katarzyna Jennek-Okręglicka z dnia 13 marca na 22 marca od godz. 16.00 do godz. 17.00
Ilona Mila z dnia 15 marca na 22 marca od godz. 16.00 do godz. 17.00
Joanna Szczepanik z dnia 13 marca na 22 marca od godz. 15.30 do godz. 16.30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu zaprasza zainteresowanych rodziców i opiekunów na kolejne spotkanie "II Edycji Szkoły Dla Rodziców".

Tematem najbliższego spotkania będzie: Dziecko w sytuacji kryzysu – rozwód rodziców, śmierć osoby bliskiej. Zajęcia poprowadzą pracownicy Poradni – Katarzyna Czwiertnia i Jolanta Szurgacz.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 marca 2017 (środa) o godzinie 16.30 w Młodzieżowym Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 12.

Spotkania w ramach "Szkoły Dla Rodziców" są bezpłatne, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Szczegóły można znaleźć na stronie www.ppp.bytom.p
l
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Dr Józefa Rostka16
Tel./Fax (32) 2819405, (32) 2819406

Tak brzmiało hasło tegorocznego konkursu wiedzy biblijnej dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Całość konkursu w tym roku szkolnym opierała się na treści Ewangelii wg św. Mateusza – która była podstawową lekturą. Konkurs odbywał się w trzech etapach. Pierwszy odbył się 20.10.2016 w naszej szkole. Do następnego etapu konkursu zakwalifikował się jeden uczeń naszej Szkoły - Jakub Grzesiczek z klasy IV a. W etapie rejonowym, który odbył się 1.12.2016 w parafii Trójcy Świętej w Bytomiu, Kuba zajął IV miejsce i przeszedł do finału konkursu! Finał odbył się dnia 23.02.2017 w Gliwickim Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II. Na tym etapie poziom konkursu był bardzo wysoki i zakończył się dla Kuby udziałem.

Jakubowi gratulujemy wiedzy biblijnej, cieszymy się Jego sukcesem. Życzymy Mu, by dalsze spotkania ze Słowem Bożym napełniały Go radością i pasjonującą przygodą, która będzie owocować przez całe życie.

ks. Łukasz Kwiecinski

22 marca rusza rekrutacja do klas pierwszych. Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w rejonie naszej Szkoły i wnioski w sprawie zapisu dziecka spoza rejonu naszej Szkoły można składać codziennie od 8.00 do 15.00 w sekretariacie

22 marca w godzinach 17.00 - 18.30 zapraszamy na Dzień Otwarty.

Do pobrania:

plakat - Dzień Otwarty

Więcej informacji w zakładce: REKRUTACJA

JADŁOSPIS

jadlospis12

PLAN LEKCJI

planlekcjizdjecie

BIP

bip

facebook

facebook 76536 640

Teatr Rozbark

teatrrozbark

Biblioteka Pedagogiczna

logo